A Fotoset.es disposem d’un nou estudi de 70 m2 situat al primer pis del carrer Itàlia 32 del Masnou, on portem a terme tant sessions de retrat personal, familiar, professional i corporatiu com de fotografia publicitaria de petit producte.

Malauradament no disposem d’accés per persones amb mobilitat reduÏda però, en cas de ser necessari, podem llogar un estudi amb aquestes instal·lacions i fer la sessió que calgui.

En aquestes instal·lacions disposem de diferents fons fotogràfics per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients. Des de fons blanc fins gris, negre i, si cal, chromakey per poder-lo processar com calgui, així com el sistema d’iluminació necessari per obtenir els resultats que busques.